Bouldering är en form av klättring för de som är ute efter mer adrenalin. Den utförs nämligen helt utan selar och rep, och det enda verktyget är klättrarens händer och fötter. Från att har börjat som ett träningsmoment inför större bergsklättringar anses bouldering nu vara en sport i sin egen rätt, och har de senaste åren vuxit explosionsartat. Som tävlingsgren går bouldering ut på att så snabbt som möjligt navigera klätterväggar – naturliga eller artificiella – utan säkerhetsanordningar. Det kanske låter farligt, men så behöver det inte vara – om man följer reglerna.

Från träningsform till en egen gren

Woman climbing and bouldering indoor in a gym.

När den moderna bergsklättringen började växa fram på 1800-talet insåg man snabbt behovet av att kunna träna inför en klättring. Alltför många ovana bergsklättrare hade fått sätta livet till för att de inte visste var de skulle hålla sig fast och placera fötterna. Därför började man öva på mindre bergsväggar och stenblock, där ett fall inte skulle vara livshotande. En uppsättning tekniker växte fram som en följd av denna träning, och det är dessa tekniker som ligger till grund för sporten som kom att kallas bouldering. Något som hjälpte den nya sporten på traven var uppfinnandet av artificiella klätterväggar. Med dem kunde man klättra inomhus även i dåligt väder, och dessutom själv anpassa klättringens svårighetsgrad. Men boulderklättring i det fria är trots allt fortfarande populärt. Många campingturister är faktiskt ute efter just det, så om den närliggande campingen får nya ägare skulle de göra klokt i att investera i möjligheter till bouldering.

Tävla i bouldering

Det anordnas många tävlingar i bouldering, både i Sverige och internationellt. I det vanligaste tävlingsformatet måste deltagarna lösa olika klätterproblem. Poäng ges baserat på hur långt upp på en vägg klättraren kommer, hur många manövrar som behövdes för att ta sig dit och hur många gånger klättraren rörde sig tillbaka för att hitta en annan väg. Vanligtvis sätts också en tidsgräns på omkring sex minuter. Dessutom gäller som alltid grundregeln att man måste klättra utan selar och rep. Däremot lägger man mattor under klätterväggen så att de som tappar taget ändå landar mjukt. Tanken är att man inte ska använda verktyg, men vissa hjälpmedel är ändå tillåtna. Det gäller framförallt de speciellt utformade boulderingskorna som många klättrare använder sig av, samt även krita för att motverka handsvett. Men det är valfritt att använda dessa hjälpmedel. Det har ju ofta sagts, att det enda man behöver för att klättra är någonting att klättra på.

 
 
 
 
sportpress